Tuesday, January 25, 2022

Quê Tôi Bến Cầu & Tìm Ánh Trăng Xưa - Nguyễn Thị Châu

QUÊ TÔI BẾN CẦU

 

Ai có về lại Bến Cầu không?

Cho tôi nhắn nhủ lại đôi dòng

Quê hương tôi đó ngày hôm ấy

Thảm lúa vàng om trải đầy đồng

 

Con sông Vàm Cỏ chia nhiều nhánh

Có con đò nhỏ khách sang sông

Đưa ta đến những vườn xanh mát

Vang tiếng ngày xưa vùng ngủ long.

 

Long Thuận Long Khánh Long Giang đó

Long Chử Long Phi ngoảnh lại nhìn

Bàu Tràm Tiên Thuận chim xoải cánh

Lợi Thuận đi ra nhớ bưng xình.

 

Mộc Bài nhìn qua biên giới bạn

Gió bay đem lại ánh trăng sầu

Trăng về An Thạnh buồn thương nhớ

 Yêu mến quê tôi huyện Bến Cầu ...!

 

Nguyễn thị Châu

12-1-2022

 

TÌM ÁNH TRĂNG XƯA

 

Người hởi có hay tôi một mình

 Đang nhìn xa vắng nhớ bình minh

 Đêm nay trăng sáng thăm bên ấy

Tôi lại hờn trăng chẳng nhớ mình.

 

Một mình thao thức suốt canh thâu

Nhớ trăng nhớ cả áng mây sầu

Đau thương khép kín đời đơn độc

Tôi đến đây rồi trăng ở đâu?

 

Nếu mai tôi đã xa trăng rồi

Trăng còn có nhớ bóng hình tôi

 Có còn thương nhớ loài hoa dại

Một mình ôm mãi bóng trăng thôi

 

Đêm nay trăng sáng ngoài hiên vắng

Bỏ lại tình xưa ướt lệ sầu

Một mình lại nhớ trông trăng đến

Trăng hởi bây giờ trăng ở đâu ??

 

Nguyễn thị Châu

12-1-2022 No comments: