Saturday, January 22, 2022

Em Ở Đó Anh Nơi Này - Thuyên Huy

 Em Ở Đó Anh Nơi Này

Nhớ Đông Nghi và những ngày mới lớn ở trường xưa bên bờ sông chợ quận
 

Ở đó có dòng sông và những cơn mưa muộn

Nơi này có con đường và những chiều mù sương

Em ở đó chắc còn dáng xưa áo bay theo gió

Anh nơi này một mình lầm lũi một mình buồn

 

Trời ở đây mùa thu cũng thu vàng lá đổ

Mùa lá thay màu như ngày mới quen nhau

Lối nhỏ sáng chiều hai buổi mình qua phố

Mưa nhè nhẹ như những ngày mưa muộn cũ

Sông xuyến xao trộm nhìn em nghiêng nón che đầu

Bên em đường hun hút mắt sâu

Buồn em mang về để sầu cho anh ở lại

 

Nơi này cũng có dòng sông

Nhưng không là dòng sông của hai mùa mưa nắng

Bờ hai bờ sáng chiều im vắng

Không có lục bình bông tím ngắt ngược xuôi

Không có con đò ngang chờ nhau trên bến nắng chiều rơi

Chiều tan trường bịn rịn bước đi bước ở

Xa thật rồi xa mà cứ nhớ

Em ở đó anh ở đây

Sáng trưa chiều kể chuyện với cỏ cây

Những chuyện mà cây cỏ nghe hoài không hiểu được

Hỏi với cỏ cây em có còn bên sông hai mùa con nước

Hay bỏ những cơn mưa chiều muộn đi xa

Khép áo không còn thả gió bay đôi tà

Nếu vậy, khép lại đi em để đừng lỡ một đời con gái

Khi anh vẫn mãi là bóng chim tăm cá tận chân mây

 

Đã quá muộn nhưng thôi xin được tạ tình

Cám ơn em những tháng ngày hoa mộng

Thu hôm nay tàn rồi ngày mai lại đến

Cố quên mà vẫn nhớ những cơn mưa muộn và một dòng sông

 

Thuyên Huy

Mùa đông vừa tàn hôm qua 2021

No comments: