Wednesday, January 12, 2022

Nếu Ngày Ấy - Cau Bay

 NẾU NGÀY ẤY


Nếu ngày ấy, bến Nhà Rồng đóng cửa,
Người lang thang quay trở lại Nghệ An,
Làm giáo làng hay một chân thơ lại,
Thì ngày nay dân đã thoát lầm than.

Nếu ngày ấy, sông Sàigòn nổi sóng,
Người đang leo bỗng rớt mẹ xuống sông,
Bầy sấu đói đã reo mừng rước bác,
Thì ngày sau, xương đâu trắng cánh đồng.

Nếu ngày ấy, trên boong tàu đêm tối,
“Người lao công đang quét dọn hành lang”,
Cơn sóng dữ tiễn đưa về đáy biển,
Thì ngày nay quê mẹ đã bình an.

Nếu ngày ấy, Paris trời trở lạnh,
Cục gạch hồng không đủ ấm qua đêm,
Bác chết cóng trên mình cô đầm nái,
Thì ngày nay tổ quốc đã êm đềm.

Nếu ngày ấy, tên Toàn quyền rộng lượng,
Cho người vào trường thuộc địa khỏi thi,
Mẫu quốc đã có thêm Hoàng Cao Khải,
Mà An Nam cũng thoát cảnh “bác đì”.

Nếu nếu nếu, thêm một ngàn lần nếu,
Bác chẳng đi. Đi chẳng có ngày về,
Hay bác bị “thượng phong” hang Pắc Pó,
Thì ngày nay đâu có lũ u mê!.

CAU BAYNo comments: