Tuesday, July 26, 2022

Bên Đó Vui Chưa - Nguyễn Đạm Luân

 Bên Đó Vui Chưa
 Người về bên đó vui chưa

Có còn nhặt lá Thu mưa cuối chiều

Ở đây phố cũ buồn thiu

Lối xưa sỏi đá rong rêu phủ mờ

Khẳng khiu cây cỏ thẩn thờ

Tương tư một thuở làm thơ đâu còn

Tiếc thương rồi cũng hao mòn

Điểm trang thôi đã trả son phấn đời

Buông xuôi theo gió về trời

Lá đưa tiễn lá ngậm ngùi cỏi xa

 

Nguyễn Đạm Luân

No comments: