Saturday, July 9, 2022

Thương Chiều Nắng Hạ - Nguyễn Cang

 THƯƠNG CHIỀU NẮNG HẠ

(Kỷ niệm một thời tuổi trẻ lúc mới vào đời, 1965)

 

Chiều cuối hạ ta về thăm trường cũ

Nắng hanh vàng ôm nỗi nhớ dâng cao

Lòng bâng khuâng nghe cay đắng tuôn tào

Bởi ngày  ấy em chôn tình vừa chớm

 

Đây con đường xưa ta cùng chung lối

Sao hôm nay nghe lạnh buốt trong hồn

Đường đổi tên phố chợ lắm người buôn

Ta bỡ ngỡ tưởng mình vừa lạc bước

 

Ta quen nhau trong cảnh đời xuôi ngược

Rồi yêu nhau chẳng biết tự khi nào

Xa một ngày lòng cảm thấy nao nao

Mong gặp lại cho thỏa lòng mơ ước

 

Bỗng  mùa hạ mây đen đùn phía trước

Ngày tựu trường vắng mặt cô giáo yêu

Tôi ngỡ ngàng chân bước nhỏ liêu xiêu

Áo tím sang ngang không lời từ biệt

Dưới hàng phượng ve sầu kêu thê thiết

Người về đâu sao nỡ bỏ dòng sông

Dẫu thiên thu vẫn khắc mãi trong lòng

Thương nắng hạ nhớ dáng xưa ngày cũ!

 

Nguyễn Cang

(July 8, 2022)

No comments: