Saturday, July 30, 2022

Có Một Mùa Thu - Nguyễn Đạm Luân

 Có Một Mùa Thu
 Có một mùa Thu cây lá thưa

Phố quen thôi chờ gió giao mùa

Đường chiều quên lối về từ độ

Từ độ không còn đưa đón đưa

 

Cũng mùa Thu đó nửa hồn đau

Gác trơ vơ đếm giọt mưa sầu

Ở lại mang nổi buồn cô quạnh

Bỏ đi không lời ta từ nhau

 

Cũng mùa Thu đó chim ngừng bay

Lẻ loi ngủ muộn sợ trăng đầy

Nhớ nhung vọng tiếng kêu rời rã

Gọi người người xa tận chân mây

 

Cũng mùa Thu đó lá thôi rơi

Vấn vương buồn đếm tuổi xa đời

Ngậm ngùi hát đoạn thương ca khúc

Có một mùa Thu chết thật rồi

 

Nguyễn Đạm Luân

No comments: