Tuesday, November 22, 2022

Biết Người Đi Không Về - Thuyên Huy

Biết Người Đi Không Về
 


Tôi biết người đi sẽ không về

Chiều thu mưa cũng dài lê thê

Như những ngày chờ người đầu phố

Ngại ngùng không dám nói năng chi

 

Lâu rồi mà vẫn cứ thương thầm

Đêm dài thao thức mộng trăm năm

Cổng nhà người giàn hoa giấy đỏ

Ngõ qua tôi đứng nép lặng câm

 

Người tiếc làm gì một tiếng chào

Dù sao mình cũng đã quen nhau

Đường xưa cũng là con đường cũ

Lạnh lùng tôi một nửa hồn đau

 

Phố nhỏ từ nay đã biết buồn

Buồn như vạt nắng muộn hoàng hôn

Của một chiều thu tà áo tím

Chung đầu mình che giọt mưa tuông

 

Tôi biết người đi sẽ không về

Đường hoa mộng đó đường người đi

Ngõ xưa sẽ không là lối cũ

Thêm lần tôi làm kẻ tình si

 

Thuyên Huy 

No comments: