Saturday, November 12, 2022

Qua Nhà Em Không Em - Nguyễn Đạm Luân

Qua Nhà Em Không Em
 Qua nhà em thu đang về trên phố

Vàng lá bay vàng cả một trời chiều

Nắng bâng khuâng từng vạt rơi đầu ngõ

Cổng khép hờ góc vườn cũ quạnh hiu

 

Lạnh lùng sầu công viên trơ ghế đá

Lối sỏi mòn hoa cũng vội mau tàn

Vắng em rồi phố quen giờ thấy lạ

Bến sông chiều thường muộn chuyến đò ngang

 

Khung cửa quen em không còn xỏa tóc

Biết tìm đâu một chút thoáng hương huyền

Đứng bên đường nhớ áo vàng hoa Cúc

Gom lá rơi chôn kín nổi buồn riêng

 

Một lần thôi và một lần sau cuối

Qua nhà em thu tàn sớm trong tôi

Khung cửa xưa giờ không còn mở lối

Chút tình riêng chấp vá nửa mảnh đời

 

Nguyễn Đạm Luân

  

No comments: