Saturday, November 5, 2022

Nhớ - Nguyễn Cang

 NHỚ

 Chim bay về núi tối rồi

Dòng sông nước chảy nửa đời trôi xa

Rong rêu phủ kín đời ta

Thời gian níu kéo phong ba não nề

Xa rồi lũng địa sơn khê

Tấm thân cát bụi đi về nơi đâu

Nhớ con sông nhỏ rì rào

Khói lam chiều xuống bếp nghèo thổi cơm

Mẹ già vất vả sớm hôm

Mồ hôi nhỏ giọt rách bươm cánh cò

Chiều tàn chim chích líu lo

Kêu gào bụng đói sóng xô tràn bờ

Xót xa lòng những bơ thờ

Ưu tư tâm sự một thời chiến chinh

Ngậm ngùi cúi mặt cầu kinh

Phong ba bão táp cho mình xót thêm

Ngày dài đêm lại qua đêm

Ngày rơi đáy nước đêm chìm hư không!

 

Nguyễn Cang (Oct. 26, 2022)

No comments: