Wednesday, November 9, 2022

Ngồi Nhóm Lửa Bạc tình - Thuyên Huy

 Ngồi Nhóm Lửa Bạc Tình

Tặng một người không muốn gặp

 


Người ngồi nhóm lửa bạc tình

Đốt thương yêu cũ tiễn hình bóng xưa

Đất trời mùa vẫn sang mùa

Chuyến xe đời cũng chuyến đưa chuyến về

Phấn son sẽ chẳng còn gì

Một đời lầm lỡ mất đi tuổi hồng

Thiên thu gặp chốn hư không

Đường mây ngoãnh mặt đừng mong buổi đầu

Người ngồi đó suốt đêm thâu

Lửa chưa tàn vội lửa sầu trăm năm

Đâu đó còi vọng xa xăm

 

Thuyên Huy

Xứ xa tháng cuối Xuân 2022

No comments: