Thursday, June 1, 2017

Đời Tu Cản Lối Tâm Hồn Biết Yêu - vkp Phượng tím


ĐỜI TU CẢN LỐI TÂM HỒN BIẾT YÊU

(MÔ PHẬT! Xin mạo phạm cảm ý bài thơ Nhà Sư Quét lá Sau Chùa của  Khuyết Danh)        


Tình là lẽ sống trên đời
Yêu thương giận ghét do Trời định danh
Lá vàng  xa cách lá xanh
Trách giông gió thổi lìa cành... uổng thay!
Tuổi xuân Sư còn rất dài
Cớ sao chịu cảnh đọa đày tim yêu?
Đến khi tuổi đã về chiều
Sẽ thầm tiếc nuối những điều chưa qua...
Nhỏ đang tuổi ngọc ngà
Thành tâm thố lộ quả là đáng khen
Còn Sư sao lại bao phen
Dem tình chôn cạnh nhang đèn mõ chuông?
Trời chiều tím cả hoàng hôn
Đời tu cản lối tâm hồn biết yêu
Nghiệp căn giải được bao nhiêu?
Hay là  trốn chạy những điều oan khiên?
Mà đành từ bỏ nợ duyên
Tình si chưa dứt... lụy phiền nghìn năm
Chắc gì được cội phúc âm???

 
Saigon 13/5/2017
Vkp phượng tím

 
NHÀ SƯ QUÉT LÁ SAU CHÙA 
 

Thấy sư quét lá sau chùa
Nhỏ xin chiếc lá làm bùa hộ thân.
Sư rằng lá rụng đầy sân
Muốn nhiêu cũng được đâu cần phải xin


Nhỏ cười một nụ tinh ranh
Ðây cần chi lá, xin tình đấy thôi
Sư cười: sao phải chọn tôi
Ngoài kia kẻ muốn luân hồi thiếu chi

Tôi giờ nương bóng Ðại bi
Trái tim hoá đá còn gì để cho
Vi vu gió quyện mặt hồ
Đâu đây có tiếng Nam mô thật buồn

Nhỏ về trong nắng hoàng hôn
Sư nghe tiếng lá vỡ giòn trong tim
Đời tu là cuộc trốn tìm
Người tu cũng có nửa tim luân hồi,

Sân chùa lá vẫn cứ rơi
Vô tri đâu biết có người bâng khuâng
Ngó lên toà Phật khói dâng
Sư buồn mình lại một lần tình si

Đời giờ bình bát, lá y
Mốt mai về núi thêm chi nợ đời
Sư thầm niệm Phật trên môi
Đài cao Phật tượng mỉm cười vô ngôn.

 

Khuyết Danh

 

 

No comments: