Saturday, November 3, 2018

Phố Quen Giờ Thấy Lạ - Thuyên HuyPhố Quen Giờ Thấy Lạ

Ở bên này phố nhớ bên kia phố chợ Tây Ninh ngày người  bỏ người đi

 

Phố quen giờ thấy lạ
Từ độ người theo người
Mưa trút sầu trên lá
Não nùng tiếng thu rơi

 
Cũng đường về bên ấy
Chuyến xe con ngựa già
Cứ ngỡ còn đâu đấy
Người hát bài tình ca

 
Chủ nhật chuông buồn đổ
Quạnh vắng góc giáo đường
Mang tương tư xuống phố
Của ngày mới biết thương

 
Cổng hoa tàn vội khép
Nắng chiều xỏa tóc gầy
Nhà người khung cửa hẹp
Tưởng chừng như còn đây

 
Trối trăn cùng cây cỏ
Thu gầy guộc dưới mưa
Người thôi về bên đó
Không còn phố quen xưa

 
Thuyên Huy

Geelong, một nửa thu 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments: