Wednesday, November 7, 2018

Vết Chim Bay - Phạm Thiên Thư


Vết Chim Bay
 
 
 

Ngày xưa anh đón em
Nơi gác chuông chùa nọ
Con chim nào qua đó
còn để dấu chân in


Anh một mình gọi nhỏ
Chim ơi biết đâu tìm


Mười năm anh qua đó
Còn vẫn dấu chân chim
Anh một mình gọi nhỏ
Em ơi biết đâu tìm


Ngày xưa anh đón em
Trên gác chuông chùa nọ
Bây giờ anh qua đó
Còn thấy chữ trong chuông


Anh khoác áo nâu sồng
Em chân trời biền biệt
Tên ai còn tha thiết
Trong tiếng chuông chiều đưa


Ngày xưa em qua đây
Cho tình anh chớm nở
Như chân chim muôn thuở
In mãi bậc thềm rêu


cõi người có bao nhiêu
Mà tình sầu vô lượng
còn chi trong giả tướng
Hay một vết chim bay!


Phạm Thiên Thư

No comments: