Friday, November 30, 2018

Sông Trở Mình Đau - Thuyên Huy


Sông Trở Mình Đau

 


 
 
 
 
 
 
 
Người đi sông trở mình đau
Đường về phố cũ phượng hư hao gầy
Áo thôi vờn gió thu bay
Bến chiều nắng chết tiễn ngày tháng xưa
Ngập ngừng sóng đuổi tiếng mưa
Bờ hiu hắt đợi khách thưa thớt đò
Tiếc chi một chút tình hờ
Nghẹn ngào đọc lại bài thơ tạ đời
Cũng đành người gọi tên người
Đưa sông về biển mù khơi một mình
Cuối giòng con nước lặng thinh

 
Thuyên Huy
Mt Macedon ngày có tuyết rơi sớm 2018

 

 

 

No comments: