Friday, April 12, 2019

Chốn Cũ Chiều Mưa Muộn - Thuyên HuyChốn Cũ Chiều Mưa Muộn

Để tặng người con gái nhà ở ngay ngã ba, cổng trường trung học công lập Tây Ninh của những năm 1967.

 

Về ngang chốn cũ chiều mưa muộn
Quán nhỏ ngày xưa vẫn cứ buồn
Cà phê giọt đắng rơi chùng xuống
Đèn le lói sầu tiếng nước tuôn

 
Tôi nửa kiếp người đường dong ruỗi
Lất lây cơm áo giữa chợ đời
Nhặt thương yêu ghép trang tình cuối
Nghe hồn tan tác ngút ngàn khơi

 
Bến sông còn đó con đò cũ
Khách thiếu người qua vắng mái chèo
Cũng sương mờ đục giăng đầu phố
Nhà em hờ cổng khép buồn thiu

 
Lớp học màu tường vôi ngày trước
Ngã ba lối rẽ nhớ sân trường
Áo ai trắng quá quên sao được
Đường về mang cả một trời thương

 
Ngồi nhìn nắng chết theo chiều xuống
Bên kia chợ lác đác bóng người
Còn ai xin chút tình vay mượn
Để tìm đâu đó tháng ngày vui

 
Quán trọ đêm nay phòng quạnh vắng
Lả lơi trăng ngượng ngập cuối thềm
Ngồi nghe hồn níu sầu trĩu nặng
Bao giờ chốn cũ gặp lại em

 
Thuyên Huy

 

 

 

 

 

 

No comments: