Friday, April 12, 2019

Tìm Nẻo Xuống Đồi - Tô Thùy Yên


 

TÌM NẺO XUỐNG ĐỒI 


Chờ nhau lên ngọn đồi này
Ve ran vượn hú, ngày chầy đêm thâu
Nghiêng nghiêng ngọn cỏ day sầu
Áng mây cố cựu bạc đầu núi xa
Nhớ nhau, tóc sợi sợi già
Buông theo trận gió khóc òa giữa cây
Chiêm bao dứt, lạnh bàn tay
Tình vương vất, dải sương bay cuối đồng
Ê chề nỗi nước tràn sông
Chim kêu bãi quạnh, lửa bùng ngọn khuya
Trăng tà, nắng xế, lòng chia
Một tàu lá đổ chém lìa tịch liêu
Người về, đầu cúi, bóng xiêu
Trơ vơ thiên địa, tàn chiều hỗn mang
Trăng lên, điếng sững bàng hoàng
Ngùi ngùi tiếng nói bu chan mặt người.
Đưa nhau tìm nẻo xuống đồi
Tái sinh tượng đá giải hồi oan khiên
Cỏ cây động giấc triền miên
Nối tay tống biệt dài miên miết buồn.


Tô Thùy Yên

 

Tạp chí Văn Chương 1972

 

No comments: