Saturday, April 27, 2019

Người Nằm Đó Sáng Ba Mươi Tháng Tư - Thuyên Huy


Người Nằm Đó Sáng Ba Mươi Tháng Tư

Nhớ thằng bạn ĐQT đã nằm xuống ở chiến trường Triệu Phong – Quảng Trị

 
 
 

Người buông súng trận nằm im đó
Sau lưng vẫn còn tiếng đạn  thù
Áo hoa dù đẩm màu bụi đỏ
Sáng ngày giữa hạ cuối tháng tư

 
Tôi cắm bên người chùm hoa dại
Chùm hoa dại muộn nở ven đường
Lòng nặng trĩu sầu hồn tê tái
Thôi đành mình đã mất quê hương

 
Con chim lạ khóc vành nón sắt
Ngậm ngùi ru khúc hát tạ đời
Quanh đây đất trời sầu chất ngất
Mối hận này biết thuở nào nguôi

 
Âm u khúc chiêu hồn tữ sĩ
Tiễn người về một cỏi thiên thu
Như nén hương lòng pha chút lệ
Sưỡi ấm người đi dưới huyệt mồ

 
Thuyên Huy
Xứ Úc tháng tư 2019

 

No comments: