Tuesday, April 23, 2019

Những Vần Thơ Tháng Tư Đen - Nhiều Tác GiảNỐI TIẾP NHỮNG VẦN THƠ THÁNG TƯ ĐEN

 
Bài xướng:
 

VỊ QUỐC VONG THÂN

 
Giang sơn một cõi nước cùng non
Chống giặc xâm lăng để sống còn
Vỹ, Phú thây tan tròn nghĩa khí
Nam, Hưng tuẫn tiết vẹn lòng son
Miền Tây Ngọc Cẩn đền ơn nặng
Vùng bốn tướng Hai trả nợ tròn
Hào kiệt miền Nam liều mạng sống
Ngàn năm bia đá vẫn vinh tôn

 
Người lính già


Họa 1:


ANH HÙNG VONG QUỐC


Tổ quốc ghi danh tựa núi non,
Chí trai vị quốc mãi lưu còn.
HAI, HƯNG vị tướng còn in dấu,
PHÚ, VỸ, KHOA NAM dạ sắt son.
Vì nước thù nhà nên bức tử,
Quê hương gởi xác trả xong tròn.
Anh hùng tử chí hùng không tử,
Thanh sử muôn đời vẫn kính tôn.


HLO-VA 23/04/18


Họa 2:


ANH HÙNG VỊ QUỐC VONG THÂN

Trang sử oai hùng với nước non
Ngàn năm khí tiết rạng danh còn
NAM, HƯNG tuẩn tiết không hàng giặc
HAI, PHÚ liều mình giữ sắt son
Hạ viện trước thềm LONG tự sát
Bản doanh hậu cứ VỸ đền tròn
Còn bao tướng lãnh anh hào kiệt
Thiên cổ lưu danh mãi trọng  tôn.


Nguyễn Cang


Họa 3:

 
TUẪN TIẾT 


Bất khuất quên mình nghĩa nước non,
Anh hùng tuẫn tiết tiếng hằng còn.
Hai, Nam, Hưng mãi còn vang dội, 
Phú, Vỹ, Long oai đánh dấu son.
Nước mất nhà tan thề quyết tử!
Nêu gương anh dũng chí trai tròn.
Tướng tài bất diệt truyền muôn thuở,
Sử sách lưu danh dạ kính tôn.

 
Cò Mẹ -  tháng 4/19

 
Họa 4:

 
VỊ QUỐC VONG THÂN

 
Ngũ Tướng*anh hùng của nước non
Thêm hai Tá* dũng tiếng thơm còn
An dân với chiến công oanh liệt
Bảo quốc vì lòng dạ sắt son
Xót cảnh nhà Nam khôn giữ vẹn
Thương ngày đất Việt khó gìn tròn
Lệnh hàng thượng cấp vừa truyền xuống
Thà chết còn hơn sống cúi lòn.

 
Danh Uy

 
22/4/2019

*5 Tướng : Nam, Hưng, Hai,Vỹ ,Phú
*2 Tá: Cẫn ,Long

 

 

 

No comments: