Wednesday, December 25, 2019

Bốn Mươi Lăm Năm Tình Lỡ - Thuyên Huy


Bốn Mươi Lăm Năm Tình Lỡ

Để tặng T. Trang

 
 
 


Bốn mươi lăm năm mình gặp lại
Trên chuyến xe chiều qua phố quen
Ngở ngàng lặng thinh không ai hỏi
Hơn nửa đời người chợt nhớ tên

 
Hai đứa quen nhau chiều cuối hạ
Góc sân trường vắng đứng chờ mưa
Tóc theo từng giọt gầy trên lá
Khẻ hỏi thầm nhau nắng về chưa

 
Người viết cho tôi tình thư trắng
Tôi gởi lại người giấy màu xanh
Đếm buồn theo từng ngày xa vắng
Nép bóng bên nhau dệt mộng tình

 
Biền biệt người đi trời xa xứ
Tôi bán hồn thơ giữa chợ đời
Lâu lắm quên mở tờ thư cũ
Của thuở chờ nhau một kiếp mai

 
Người bước xuống xe về cuối ngõ
Ngậm ngùi tôi lặng lẽ nhìn theo
Cũng bờ vai nhỏ ngày xưa đó
Mình dắt nhau đi giữa phố chiều

 
Tóc xanh chốn cũ giờ đã bạc
Còn nợ gì nhau ở đời này
Đàn xưa thôi không còn tiếng hát
Mai sau xin làm kiếp cỏ cây

 
Thuyên Huy

 

 

No comments: