Monday, December 16, 2019

Hờn Vong Quốc - Nguyễn Kinh Bắc & Hồn Nước - Kim Dung


HỜN VONG QUỐC    

   
                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ly khách bao năm sống dãi dầu                
Mối hờn vong quốc gửi về đâu ?              
Tang thương từ độ tràn sông núi                 

Chiến mã bên trời mỏi vó câu                    
Ai khóc đời tàn trong ngõ hẹp (1)               
Ta về bóng đổ giữa đêm thâu                      
Ngậm ngùi nhớ lại dòng thơ cổ :                 
Thù trả chưa xong, bạc mái đầu (2)            

 
Nguyễn Kinh Bắc
(1) Đời tàn trong ngõ hẹp: Thơ Vũ Hoàng Chương                                           
(2) Thù trả chưa xong, đầu đã bạc: Thơ Đặng Dung                                         

 

Bài họa:

    
HỒN NƯỚC

 
Tháng năm lưu lạc nhớ Rừng Dầu*
Chiến hữu năm xưa giạt ở đâu?
Bỏ nước ra đi tàn cuộc chiến
Thương người ở lại tiếc ngàn câu
Giữa khuya ai khóc hờn vong quốc
Bóng xế ta về lạnh buốt thâu
Vang bóng một thời thề sát thát
Bây giờ tóc đã bạc phai đầu!

 
Kim Dung
Rừng Dầu*: Một địa danh ở tỉnh Tây Ninh, quê tôi.

 

No comments: