Friday, December 27, 2019

Giấu Tình Yêu - vkp Phượng ngày nay


GIẤU TÌNH YÊU  

( Xin phép được cảm ý bài Giấu của thi sĩ Trầm Vân )

 
 
 
 Giấu tình câm trong tim côi
Máu luân lưu sẽ đắp bồi ái ân
Giấu tình xa nơi sông Ngân
Chờ cầu Ô Thước đưa gần tới nhau
Giấu tình muộn, nén khổ đau
Một lần gặp lại đã vào cuối thu
Giấu tình sầu chốn phù du
Mai về bên ấy hát ru nhạc buồn
Tình ngoại Đạo giấu tháp chuông
Thấm nhuần giáo lý cội nguồn yêu thương
Giấu tình lỡ để tìm quên
Men cay rượu đắng môi mềm ướt mi
Giấu tình yêu? Hởi cố tri!

 
Saigon Mùa Giáng Sinh 2019
vkp phượng ngày nay

No comments: