Saturday, December 7, 2019

Em Bán Hoa Mơ Cuối Chợ Chiều - Thuyên Huy


Em Bán Hoa Mơ Cuối Chợ Chiều

Để nhớ Quỳnh Chi, buổi chiều ngày chợ phiên Trà Võ giữa Thu năm một chín bảy mươi.

 

 
 

Em bán hoa Mơ cuối chợ chiều
Người qua thưa thớt nắng buồn theo
Quần thâm chấp nối từng miếng vá
Tóc rối sợi nghèo phận hắt hiu

 
Tôi kẻ cuồng si lỡ chuyến đời
Về ngang giữa tuổi lá Thu rơi
Cũng áo màu bùn nhiều chỗ rách
Một nửa kiếp người chưa biết vui

 
Cành hoa héo rũ thiếu người mua
Nón nghiêng cúi mặt xót xa chờ
Em thôi còn nụ cười  sáng sớm
Từ lúc chợ tàn trong tiếng mưa

 
Em về đường vắng cây cỏ đau
Theo em tôi không dám đi mau
Hỏi cành hoa đó em còn bán
Chợ kia hoa chết tự buổi đầu

 
Hai đứa nhìn nhau bước ngập ngừng
Mưa từng giọt nhỏ quyện vào chân
Em đưa tay khẻ che vành nón
Lao xao tôi hồn những bâng khuâng

 
Còn đây hoa muộn buổi chợ tàn
Tôi người khách trễ chuyến đò sang
Em se thắt lệ buồn mắt đọng
Mình nói nhau nghe chuyện muộn màng

 
Thuyên Huy

No comments: