Tuesday, December 3, 2019

Tương Phùng - Thơ Xướng Họa Nhóm Vườn Thơ Mới


THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 35 / NHÓM VƯỜN THƠ MỚI

 
Chủ đề:Tương phùng

 
Bài xướng:

 

BẾN MỘNG TƯƠNG PHÙNG

 
Én nhạn phương trời khải tiếng tơ
Niềm vui thư gởi những mong chờ
Duyên may gắn kết tình huynh muội
Bến mộng tương phùng cánh bướm thơ
Trao đổi văn chương dào dạt ý
Ngợi ca hồn quốc thắm tươi cờ
Tao nhân quí nghĩa lời phong đep
Vằng vặc trăng thu sáng cõi bờ.

 
Kim Trân

 
Họa 1:

       
ĐÔI BỜ

 
Đại dương cách trở mối duyên tơ
Bóng xế dần phai hết đợi chờ
Tỉnh giấc đêm tàn mưa nhỏ giọt

Giật mình trăng chiếu dệt hồn thơ
Quê hương bỏ lại đời đôi ngả
Đất nước hơn thua một ván cờ
Hẹn một ngày mai trời lại sáng
Hân hoan kết nối lại đôi bờ!

 
Kim Dung

 
Họa 2:TƠ DUYÊN 


Hay thay con tạo khéo xe tơ
Biền biệt bao năm vẫn mãi  chờ 
Thăm thẳm phương trời khơi nỗi nhớ
Gần nhau tư tưởng viết thành thơ
Tri âm đâu đợi người trong mộng 
Tri kỷ nào quên một cuộc cờ 
Bạn hữu tâm giao lòng đã định
Sao dời vật đổi khó xa bờ.

 
Hương Lệ Oanh-VA

 
Họa 3:

          
VUI XƯỚNG HỌA

Tâm đồng, hòa điệu những cung tơ.
Nghìn dăm xa xăm vẫn ngóng chờ.
Năm vận, hương xưa tràn sức sống,
Tám câu, giấy trắng đượm tình thơ.
Thi ca những ước bền duyên bút,
Chính sự thầm mong chuyển thế cờ.
Xướng họa sớt chia đời ấm lạnh,
Trời cao biển rộng chẳng ngăn bờ.

Minh Tâm

 
Họa 4:

         
TƠ LÒNG CON NHỆN

 
Âm thầm con nhện nối đường tơ
Giăng giữa trần ai lặng lẽ chờ...
Đón giọt sương mờ phai bóng hạc
Ngăn làn khói mỏng bạc tình thơ
Tài hèn chưa đáng xoay chiều gió
Trí mọn nào kham chuyển thế cờ
Chí nguyện bình an bền vạn mối
Hằng mong nắng đẹp ấm đôi bờ,..

 
Nguyên Triêu Dương

 
Họa 5:

             
TỰ THÁN

 
Sương mờ phản phất rối vò tơ
Ngọn cỏ lất lây đứng đợi chờ...
Thổn thức chiều tàn buông ý nhạc
Nghẹn ngào nắng úa buộc tình thơ
Hồng phai phượng vĩ chưa rời cánh
Trắng xóa phi lao sớm trổ cờ
Dẫu biết trần ai là mộng ảo
Mà sao bóng nhỏ lạc ven bờ...

 
Nguyên Triêu Dương

 

 

No comments: