Friday, March 20, 2020

Có Chút Gì Đó Bốn Mùa - Thuyên HuyCó Chút Gì Đó Bốn Mùa

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tặng người có tên một trong bốn mùa, mới quen ở góc sân trường trung học Tây Ninh xưa của những ngày đầu năm học một chín sáu tám.

 
Xuân

 
Gốc mai già hoa nở
Người níu người đón Xuân
Đường lao xao bước ngập ngừng
Theo người người bảo thôi đừng nhớ nhung

 
Hạ

 
Phố thay màu phượng đỏ
Hạ nắng nép sân trường
Người đi người ở cuối đường
Xếp trang giấy mỏng gởi thương cho tình

 
Thu

 
Người đứng nhìn lá rụng
Trời chừng đã vào Thu
Cây rừng hát khúc mộng du
Ừ thôi tình đã thiên thu ngậm  ngùi

 
Đông

 
Gió lạnh len khung cửa
Vườn hồng chớm lập Đông
Hoa cài đò dọc xuôi giòng
Người đem theo cả nổi lòng riêng mang

 
Thuyên Huy

Melbourne tháng chưa dứt mưa 2019

 

 

No comments: