Friday, March 6, 2020

Thảm Họa Covid 19 - Thơ Xướng Họa Thi Hữu


Thơ xướng họa / THI HỮU

Chủ đề: Thảm họa Covid 19

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài xướng:

   
NẠN DỊCH

 
Tàu cộng lây lan nạn dịch ôn
Khiến cho thế giới hoảng kinh hồn
Gieo nhân tạo ác giờ ra nghiệp
Báo ứng không lành quả nhận luôn
Mới biết lưới trời cao lồng lộng
Nào hay trả báo khó sinh tồn
Giết người lấy tạng tranh giành biển
Gieo rắc tang thương khổ dập dồn

 
CÒ MẸ 304

 
Họa 1:

     
TỘI ÁC

 
Tập Bình chỉ đạo bọn quan ôn
Chế tạo siêu vi khiếp đảm hồn
Sử dụng độc trùng, gây chết thảm
Ai ngờ quả báo, hại tiêu luôn
Cô na* tàn  sát  không phân biệt
Mầm bệnh tràn  lan khó bảo tồn
Khát vọng tranh giành "Đường chín đoạn"
Đớn đau tang tóc thảm thương dồn.

 
Thiết Bảng  ( 29/2/2020)

 
Họa 2:

    
BẾ TẮT!

 
Hoàn cầu nạn dịch dữ thần ôn
Khắp cả năm châu đã hết hồn
Xác chết lây lan còn nhớ mãi
Vi trùng ám ảnh khó quên luôn
Thây ma chất đống Tàu che dấu
Mạng sống mong manh Mỹ bảo tồn
Nhân loại chờ mong liều thuốc chủng
Mong rằng bế tắt chẳng còn dồn .

 
M.Đ

 
Họa 3:

     
HẾT HỒN

 
(thơ cổ phong)

 
Chú Ba(1)mắc dịch đám : "lằn ôn"
Nhiểm bịnh tràn lan thấy hết hồn
Bốn biển đau tâm lo lắng mãi
Năm châu khổ trí phập phòng luôn
Lừa hay chệt cộng gian gìn giử
Gạt giỏi Tàu phù ác bảo tồn
Vũ Hán vi trùng mưu bại lộ
Tương lai Tập(2)chết sức dân dồn .

 
Tím March/02/2020

(1) tiếng lóng chỉ Tàu phù

(2)Tập cận Bình (vua Tàu)

No comments: