Friday, March 27, 2020

Cô Láng Giềng Tôi - Thanh Tịnh


Cô láng giềng tôi

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cô láng giềng tôi đẹp mặn mà,
Môi hồng luôn điểm nụ cười hoa
Gặp tôi qua ngõ thì cô đã,
thỏ thẻ: "Mời anh ghé lại nhà.”

Bên đường tôi ngắt cánh hoa lê,
Bỗng gặp cô em gánh gạo về.
Trên gạo cô mời tôi đến để:
Thúng này sách vở, thúng này... lê.

Tôi si giọng hát của cô em,
Trong trẻo, thơ ngây giọng rĩ rền.
Gấp sách tôi ngồi vơ vẩn mộng,
Giật mình canh vạc đã kêu đêm.

Một hôm tôi viết bức thi tình,
Tạm biệt cô em đến Đế kinh.
Đôi má ửng hồng cô đến nói,
Nói hoài chỉ được: “Em yêu anh."

.. Về nhà độ ấy nhãn còn non
Cách mặt cô em mấy hạ tròn ,
Thổn thức bên nhà hơi hát nhẹ
Nhẹ nhàng mới biết hát … ru con.
                                           

Thanh Tịnh

No comments: