Monday, March 23, 2020

Corona Vũ Hán, Vũ Khí Sinh Học - Nhóm Vườn Thơ Mới Xướng Họa


THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 42- VƯỜN THƠ MỚI

 

Chủ đề: Corona Vũ Hán, vũ khí sinh học

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài xướng:

 
CHỐNG NẠN VIRUS CORONA 19

 
Lan truyền dich cúm khắp miền vùng
Virus mới này tính rất hung
Nhiệt độ lạnh càng thêm cực khoái
Việt Nam nóng đốt khó kiêu hùng
Đưa ra phương án như trừ giặc
Chuẩn bị y  trang tránh nhiểm  - trùng
Thế giới khép mình trong sợ hải
Ơn Trời giải cứu nạn tai chung.

 
Kim Trân

 
Họa 1:

 

CORONA VŨ HÁN

 
Vũ Hán dịch lan khắp mọi vùng
Siêu Vi cực độc lại vừa hung
Nhập vào gan phổi tung hoành phá
Theo khách du hành giết hãi hùng
Trung Quốc ra tay gieo thảm họa
Tây phương ráng sức khử vi trùng
Mọi người run sợ, khăn trùm mặt
Cầu khẩn ơn Trên cứu khổ chung.

 
Nguyễn Cang

 
Họa 2:

               
DỊCH BỆNH

 
Covid đầu năm khéo vẫy vùng,
Những nơi lạnh lẽo nhiễm càng hung.
Đại Hàn mầm bệnh lan kinh khiếp,
Vũ Hán lò thiêu thấy hãi hùng.
Sức dịch mạnh dần như vũ bão,
Mạng người bé mọn tợ côn trùng.
Ngóng trông y học tìm phương trị,
Diệt độc ngừa lây ấy phước chung.

 
Minh Tâm

 
Họa 3:

                
NẠN DỊCH

 
Bệnh dịch lây lan đến khắp vùng
Tàu Tây Mỹ Ý sợ tin hung
Hoang mang thế giới kinh hồn khiếp
Vi rút hiểm nguy thật hãi hùng
Đại dịch giết người bẳng độc tố
Truyền qua đường phổi bởi vi trùng
Cầu mong nhân loại  tìm phương pháp
Cứu chữa mạng người tránh họa chung .

 
Hương Lệ Oanh VA

No comments: