Sunday, March 15, 2020

Cờ Vàng - Thơ Xướng Họa - Thi Hữu


Thơ xướng họa - THI HỮU

Bài xướng:


               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CỜ VÀNG


Ngày xưa quốc hận cuốn cờ vàng
Đành xếp vào tâm quyết để tang
Bọn cướp tràn vô từng góc phố
Quân thù tiến đến tận thôn làng
Tha hương vẫn trọn qua từng bậc
Chống cộng không nhường mọi nấc thang
Tranh đấu từng ngày cho chính nghĩa
Cờ vàng bền bĩ phất hiên ngang.
 

Bảo Trâm

Họa 1:

           

CỜ VÀNG


Đứng ngắm cờ bay rực sắc vàng
Chạnh buồn sông núi nhuộm màu tang
Cường xâm giặc cộng vào khu phố
Lánh nạn bà con bỏ xóm làng
Đất khách dung thân đời khốn khổ
Quê người lập nghiệp bước thênh thang
Xa rồi kỷ niệm thời chinh chiến
Nhớ khúc quân hành chí dọc ngang.


Viễn Khách

Họa 2:


CỜ VÀNG


Chói lọi trời Nam tỏa ánh vàng
Một ngày bỗng chốc chít khăn tang
Người người vất vưởng đời u ám
Chốn chốn lầm than phận lỡ làng
Chính nghĩa vì dân THỜI xuống dốc
Bưng bô bám giặc THẾ leo thang
Cờ vàng vấp ngã trên sân đấu

Uất hận trời Nam cảnh trái ngang .

 


 
Họa 3:


VỮNG TÂM


Tháng Tư tủi nhục phận da vàng
Việt Cộng gieo mầm cảnh tóc tang
Lũ khỉ rừng xanh tràn khắp chợ
Giặc thù núi thẳm dậy muôn làng
Miền Nam thất thế buông tay súng
Cộng Sàn gặp thời tiến bậc thang
Hải ngoại kiên cường giương chánh nghĩa
Cờ vàng phất phới sánh vai ngang.

Thiết Bảng


Họa 4:


MẮC KẾ

 
(thơ cổ phong)
Cờ ba sọc đỏ với nền vàng(*)
Gẩy súng tháng Tư chịu tóc tang
"Lũ khỉ" ngu gian giành đất xóm
"Đàn bò" dốt ác giựt nhà làng
"Thiên đàng xả hội" mơ rơi giếng
"Thế giái đại đồng" mộng té thang
"Thắng đại" miền Nam lòi mắc kế
Đánh thay chú chệt tưởng hiên ngang.


 
Tím March/13/2020

 
Họa 5:

 
QUỐC HẬN 

Ngót bốn lăm năm đếm lá vàng 
Nỗi lòng oán hận một màu tang 
Ai gieo đồ thán cho dân tộc
Cộng Sản dã man phá xóm làng
Vận nước điêu linh đành giã biệt
Dân tình đói khổ phải lang thang
Xa quê tan tác đời chinh khách 
Hận nước đau lòng cứ ngổn ngang .

Cò Mẹ 304

No comments: