Monday, March 2, 2020

Người Còn Nợ Tôi - Thuyên Huy


Người Còn Nợ Tôi

Nhớ NTC, cùng một khóa ở trường Sư Phạm Sài Gòn của những năm 69 -70

 
Người còn nợ tôi một chuyến đò
Chuyến đò tôi người khách ngu ngơ
Người nghiêng vành nón che nắng sớm
Nhìn theo tôi chợt biết làm thơ

 
Người còn nợ tôi một buổi chiều
Buổi chiều mưa muộn phố buồn thiu
Đường về sao không dài thêm nữa
Để lòng tôi từ đó biết yêu

 
Người còn nợ tôi lá thư tình
Lá thư chữ vụng giấy màu xanh
Đường vắng ngại ngùng chiều lên bến
Đưa người cho gởi chút niềm tin

 
Người còn nợ tôi mộng ban đầu
Sau này mình sẽ mãi có nhau
Người đi bỏ lại mùa hoa Phượng
Tôi về riêng mình một nổi đau

 
Người còn nợ tôi một nửa đời
Nửa đời của những tháng ngày vui
Một mai sông thôi về với biển
Tôi người không còn nữa ngậm ngùi

 

Thuyên Huy
Melbourne - ngồi nhìn hoa Phượng tím nhà người bên kia sông 2018

 

No comments: