Wednesday, February 8, 2023

Chim Thôi Hát Mộ Khúc Buồn - Nguyễn Đạm Luân

 Mộ Khúc Chim Thôi Hát
 
Chim thôi hát mộ khúc buồn

Vườn Thu cũng muộn chiều sương nhớ người

Lầu mơ nửa mái ngậm ngùi

Đàn ai réo rắt gọi đời chờ nhau

Tàn y xếp lá Thu đầu

Cố nhân vọng cỏi sầu sâu thẳm hồn

Cuối đồi giục vó câu dồn

Chở yêu thương cũ về chôn mộ tình

Đò trôi theo sóng gập nghềnh

Cánh hoa tàn sớm lấp hình bóng xưa

Chim bay trước phút giao mùa

Cạn dòng u lệ cho vừa kiếp sau

 

Nguyễn Đạm Luân

No comments: