Tuesday, February 28, 2023

Như Cánh Vạc Bay Chiều Ấy - Thuyên Huy

 Như Cánh Vạc Bay Chiều Ấy
 
Như cánh vạc bay chiều ấy

Vội vàng người bỏ phố đi

Từ đó nơi này vẫn vậy

Cũng còn những buổi chia ly

 

Góc sân trường hoa phượng nở

Hạ sang vang tiếng ve sầu

Công viên lá vàng cứ đổ

Thu đến rồi thu đi mau

 

Vẫn còn đó con sông cũ

Con sông chia phố đôi bờ

Giáo đường giờ chuông muộn đổ

Có người thôi chép tình thơ

 

Đường xưa của ngày hoa mộng

Hao mòn những bước chân chim

Một thuở ngập ngừng lúng túng

Cũng đèn vàng vỏ giữa đêm

 

Như cánh vạc bay chiều ấy

Người đi mang cả trời mơ

Rã rời gió đưa gió đẩy

Phố xưa vẫn có người chờ

 

Thuyên Huy

No comments: