Thursday, February 16, 2023

Xếp Lá Thu Quên Tình - Thuyên Huy

 Xếp Lá Thu Quên Tình

 Xếp lá Thu lối cũ

Đếm dấu chân người đi

Ngày mưa chiều qua phố

Lặng lẽ mình tôi về

 

Trời bây giờ trở lạnh

Dù vẫn chưa vào Đông

Sông cứ buồn rẽ nhánh

Tháng ngày qua lạnh lùng

 

Góc vườn chiều nắng tắt

Tàn sớm cánh Hoàng Lan

Con chim quen thôi hát

Đường hiu hắt Thu vàng

 

Gởi người Tàn Thu Khúc

Bài thơ chiều cuối cùng

Người đi hồi còi giục

Tôi về mắt lệ rưng

 

Hai ngã đường cách biệt

Ngậm ngùi xếp lá Thu

Tiếng mưa chừng nuối tiếc

Đành quên chút tình hờ

 

Thuyên Huy

No comments: