Friday, February 3, 2023

Người Về Tôi Đi - Thuyên Huy

Người Về tôi Đi

 
Hôm người về tôi đi

Mùa Thu vẫn chưa về

Đường lưa thưa phượng muộn

Tiếng ve sầu lê thê

 

Chờ chuyến xe chiều xưa

Bến vắng đợi khách thưa

Hạ vấn vương ngoài phố

Mặc gió đẩy gió đưa

 

Người về một trời hoa

Ngõ cũ đông khách qua

Hồng phấn son trang điểm

Áo rộn rã đôi tà

 

Tôi bỏ phố mà đi

Thôi cũng đành biệt ly

Cũng không người xưa tiễn

Tiếc thương chẳng còn gì

 

Phố ở lại mà vui

Trả lại người nụ cười

Nụ cười ngày tháng cũ

Từ nay không có tôi

 

Thuyên Huy

 

 

 

 

 

 

  

No comments: