Wednesday, February 8, 2023

Về Phố Lạ - Thuyên Huy

 Về Phố Lạ

Cho Võ Thị Ngọc Điệp
 

Tôi người khách lạ về phố lạ

Dừng chân quán trọ bên này sông

Nhà ai bên kia vườn xinh quá

Hờ cổng khép rực hoa Giấy hồng

 

Hiên quán trọ sáng ngồi chờ nắng

Bên vườn kia thấp thoáng một người

Áo dài học trò đôi tà trắng

Tóc buông lưng xao xuyến hồn tôi

 

Đứng chờ người bên kia đầu phố

Ngập trắng áo bay đường tan trường

Chậm sau người lối về nhà đó

Hoa nắng chiều vàng vương tóc vương

 

Quen người trước vài hôm rời phố

Người buồn mới gặp sao vội đi

Nhận cánh Hoàng Lan ép trong vở

Hẹn cuối năm nay tôi sẽ về

 

Rồi trời tàn Đông tôi trở lại

Cũng quán trọ xưa bên này sông

Chờ hoài nhưng chờ mà không thấy

Cổng khép nhà xưa kín lạnh lùng

 

Mang cánh Hoàng Lan ra chỗ cũ

Bỏ cánh hoa thương thả xuôi dòng

Đầu Thu người đã rời xa phố

Phố lạ từ đó chợ thôi đông

 

Thuyên Huy

Nhìn căn nhà ai đó bờ bên kia sông xứ lạ 2022

No comments: