Friday, February 10, 2023

Nhớ Cha - Nhóm Vườn Thơ Mới Xướng Họa

 THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 115_VƯỜN THƠ MỚI

 


Xướng:

 

Nhớ cha

Tháng hai ngày giỗ của cha

Tuyết rơi dày đặc bao la trước nhà

Trãi qua bảo táp phong ba

Cha gồng Mẹ gánh trải qua đoạn trường

Trong khi gia cảnh tang thương

Mẹ về Tiên giới, kiên cường nuôi con

Thương cho trẻ nhỏ còn non

Quan phu vất vả làm tròn phận cha

Không nghe một tiếng kêu ca

Khuyên con đèn sách chẳng la chẳng đòn

Bảy mươi tuổi đã héo mòn

Nhìn con lìa xứ nước non nghìn trùng

PTL

Feb. 2023

quan phu   : người góa vợ

Họa 1:

 Xuân Về Nhớ Cha

Tâm con khắc đậm ơn Cha

Núi cao biển rộng bao la tình nhà

Đêm nằm thao thức canh ba

Mình Cha quạnh quẻ vượt qua nạn trường

Nhớ ngày giông tố bi thương

Mẹ an Tiên cảnh, kiên cường ôm con

Dưỡng nuôi từ lúc mầm non

Trải bao thống khổ vẫn tròn tình Cha

Nhủ lòng con mãi ngợi ca

Cha hiền dạy trẻ không la không đòn

Tuổi già xuân đến mỏi mòn

Cha về Cực Lạc bồng non Cửu Trùng

Kim Trân

Cửu Trùng: ý nói cửu trùng thiên 
九重天 là 9 từng trời,  nơi cõi thiêng liêng.

Trong Cao đài tự điển: Từng Trời thứ 9 là Tạo Hóa Thiên, do Ðức Phật Mẫu cai quản và Ðức Phật Mẫu chưởng quản tất cả 9 từng Trời của Cửu Trùng Thiên.

 

Họa 2:

Tưởng Nhớ

Bao năm tưởng nhớ đến cha

Ơn sâu rộng lớn bao la trong nhà

Mong con ghi nhớ lời ba

Rèn thân từ nhỏ trãi qua đoạn trường

Cao hơn biển cả tình thương

Chịu nhiều cay đắng kiên cường vì con

Bởi con như cánh chim non

Bao nhiêu khổ nhọc vuông tròn phận cha

Tình cha như một khúc ca

Thương con không nở rầy la đánh đòn

Cha già tuổi hạc héo mòn

Sớm về tiên cảnh núi non muôn trùng

Hương Lệ Oanh VA

Feb. 01, 2023

 

Họa 3:

Ngày giỗ Cha

Hôm nay họp mặt giỗ Cha,

Đàn con khắp chốn lân la về nhà.

Nhớ xưa Cha khổ bôn ba,

Nuôi con vất vả năm qua tháng trường.

Quên mình, trút hết tình thương.

Hàng ngày lao động can cường vì con.

Đeo Cha từ thuở măng non,

Đến khi khôn lớn vẫn còn cậy Cha.

Bên cha hạnh phúc hoan ca,

Mất cha nhớ cả lời la roi đòn,

Cha ơi, thương nhớ mỏi mòn,

Cha về cực lạc núi non ngàn trùng.

Mỹ Ngọc

Feb. 012023

 

Họa 4:

Nỗi Nhớ Đầy Vơi

Tháng tư giã biệt quê cha

Làm thân cô lử ngàn xa…Nhớ nhà

Lên rừng xuống biển bôn ba

Tay không túi rỗng can qua dặm trường

Giữ thân phận, lấy đau thương

Tạm dung đất khách phú cường, mình con

Nhớ nhà nhớ nước nhớ non

Tứ ân báo đáp chưa tròn, xin cha

Giấc mơ đoàn tụ hoan ca

Kín lòng ấp ủ, lê la chịu đòn.

Nhớ lời “Nước chảy đá mòn”

Kiên tâm chắc hẳn… Núi Non trùng trùng!

Tâm Quã

Feb.03, 2023

 

Họa 5:

Nhớ Về Cha

Nhọc nhằn vất vả, thương cha

Gánh đời nặng trĩu, xót xa nỗi nhà.

Nuôi con gắng sức bôn ba,

Sóng trần xô đẩy bước qua đoạn trường.

Gia đình hoà thuận yêu thương,

Dịu dàng, ấm áp luôn thường dạy con:

Làm người, nghĩa trọng bằng non,

Noi đường nhân ái giữ tròn lời cha.

An bần lạc đạo, vui ca

Con đông mươi đứa chẳng pha roi đòn,

Đường trần sức đã mỏi mòn,

Đường tiên thong thả, núi non muôn trùng…

Minh Tâm 

 

 

 

No comments: