Saturday, May 13, 2023

Mùa Đi Mùa Về Em Và Tôi - Nguyễn Đạm Luân

Mùa Đi Mùa Về Em Và Tôi

 


Em đi chiều Xuân tàn

Én gọi nhau về núi

Lối cũ Mai thôi vàng

Đò không người khách gọi

 

Tôi đi Hạ cuối mùa

Phố xưa đường phượng úa

Lao xao nắng gió lùa

Mang theo tình một thuở

 

Em về lá Thu rơi

Áo lụa vàng hoa Cúc

Đường quen vắng tiếng cười

Những buổi chiều tan học

 

Tôi về trời vào Đông

Phố nhạt nhòa sương lạnh

Con đò xa cuối dòng

Sông cứ đời rẻ nhánh

 

Nguyễn Đạm Luân

  

No comments: