Thursday, May 25, 2023

Tây Ninh Đường Chốn Cũ - Thuyên Huy

Tây Ninh Đường Chốn Cũ

 Về Tha La xóm đạo

Quên sao được Trãng Bàng

Rưng rưng mùa hoa Gạo

Chuông thánh lễ chiều vang

 

Qua cầu đường biên giới

Quán trọ đêm Gò Dầu

Gò Dầu Thượng vẫn đợi

Cùng người đi Trà Cao

 

Cao su rừng thay lá

Trời Trà Võ vào thu

Ai về trong Suối Đá

Nhắn có người xưa chờ

 

Giang Tân đường hai ngả

Xe muộn về Long Hoa

Thương cho anh khách lạ

Bến Kéo còn bao xa

 

Tàu sớm về Long Thuận

Quen người bến Cẫm Giang

Con sông Vàm nước lớn

Bến Cầu sương chưa tan

 

Ghé thăm chùa Gò Kén

Tới Mít Một không xa

Cửa số Hai nhớ hẹn

Giếng Mạch người với ta

 

Cầu Quan dài ba nhịp

Trễ xe lên Núi Bà

Phước Tân đi không kịp

Nên Bến Sỏi vẫn xa

 

Tách cà phê chợ Cũ

Ngã ba mái trường xưa

Gia Long mưa trên phố

Thanh Điền nắng lên chưa

 

Nắng nửa chiều Cao Xá

Bịn rịn rời Phước Ninh

Thương em thương tiếng dạ

Người con gái Tây Ninh

 

Thuyên Huy

Những năm tháng xa người 2023 
 

No comments: