Friday, May 5, 2023

Nhà Nước CHXHCNVN Phản Đối Đồng tiền Cắc Úc - 304Đen Llttm

NHÀ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM PHẢN ĐỐI ĐỒNG TIỀN CẮC 2$ CỦA ÚC CÓ HÌNH 'CỜ VNCH” MỚI PHÁT HÀNH

 


 

 

Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: "Chúng tôi lấy làm tiếc và kiên quyết phản đối việc Công ty Royal Australia Mint và Bưu chính Australia đã phát hành các vật phẩm với hình ảnh “cờ vàng”, cờ của một chế độ đã không còn tồn tại".

"Việc này hoàn toàn không phù hợp với xu thế phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Australia. Chúng tôi đã trao đổi với phía Australia về việc này, đề nghị có hình thức dừng lưu hành các vật phẩm này, đồng thời không để xảy ra những sự việc tương tự trong tương lai".

                               “Lời của PTH, phó phát ngôn nhân bộ ngoại giao CHXHCNVN” 

No comments: