Tuesday, May 2, 2023

Về Một Tình Cũ - Hoàng Lộc

 VỀ MỘT TÌNH CŨlâu lâu lại nghĩ về em
về tôi
lại rất đôi miền hoang vu
tưởng như chuyện cũ quên rồi
lòng đau một lúc ngờ đâu hãy còn

mối tình thuở ấy chưa khôn
mà tôi nỡ một Sài Gòn hẩm hiu
yêu nhau cũng đã không nhiều
cho nên trời đất tiêu điều chứ sao

tôi còn bước thấp và cao
cũng đi cho hết lao đao một đời

9-2011

hoàng lộc

No comments: