Saturday, February 28, 2015

Căn Nhà Bên Kia Sông - Thuyên Huy


Căn Nhà Bên Kia Sông

 Để nhớ  người có căn nhà màu lá úa bên kia sông bến đò chợ Cẫm Giang – Tây  Ninh tên Quyên

 
 


Tôi đứng bên này sông ngó theo
Chuông tan trường giục chuyến đò nghèo

Chiều buông thay nắng vương trên áo
Em nón nghiêng bờ vai tóc yêu

 
Cụm Sứ cuối mùa xếp lá thưa

Nhà em hờ cổng khép tiếng mưa
Tôi thèm con sóng về bên đó

Bên đó giờ này em ngủ chưa

 
Rồi cứ những chiều ra bến sông

Nhìn theo hoa Sứ rụng xuôi dòng
Tôi yêu khung cửa màu lá úa

Ai ngồi đọc sách muộn bên song

 
Mang mối tình thầm tôi bỏ đi

Tha phương đời chưa có lần về
Trắng đêm thức với dòng sông lạ

Nghe sóng xa bờ vọng cố tri

 
“Công hầu khanh tướng” tay trống không

Tôi tìm về lại nơi bến sông
Căn nhà quen cũ không còn đó

Có lẽ giờ em đã theo chồng

 

 
 


Tôi hỏi người chèo đò năm xưa

Giặc tràn về xóm một đêm mưa
Hoa Sứ nhà ai tan tác rụng

Em chết trời chưa kịp thay mùa

 
Mộ em nằm đó giữa trời tang

Bia đề chưa kín trọn đôi hàng
Ngậm ngùi chôn ẩn tình từ đó

Từ đó một đời tôi lang thang.

 Thuyên Huy

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments: