Saturday, November 12, 2016

Lá Thu Gầy Nhớ Phố - Thuyên Huy


Lá Thu Gầy Nhớ Phố

 Để tặng Phạm Thị TH, người tôi chưa kịp yêu của những ngày thu đi năm bảy mươi


 
Chiều về xếp lá thu gầy
Người đi bỏ phố buồn lây lất buồn
Thu bơ vơ nép bên đường
Dài tay nhặt chút dư hương tạ từ
Gom đầy lấp mộ tương tư
Không còn ai nữa để chờ một mai
Gió lùa úa lá vàng bay
Nụ hôn ngày cũ lưu đày cõi xa
Bên kia sông vắng đò qua
Bên này đợi nắng nhớ tà áo xưa
Người về nơi ấy thật chưa
Có mang theo đó nửa mùa thu đi
Ở đây thôi chẳng còn gì

Thuyên Huy
Ngày chờ một người quen trên sân ga Bendigo tháng hai 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments: