Wednesday, November 30, 2016

Trả Lại Tuổi Biết Buồn - Thuyên Huy


 Trả Lại Tuổi Biết Buồn
 

 


Người trả lại tôi tuổi biết buồn
Của ngày hai đứa mới vừa thương
Ngõ về thui thủi mình tôi bước
Mưa đuổi tiếng mưa ở cuối đường

 
Lặng lẽ theo sau lặng lẽ chờ
Áo người thả gió trắng trời mơ
Ngập ngừng hạ khép đôi tà phượng
Phượng đỏ níu hồn tôi ngẩn ngơ

 
Nhớ nhung đếm tuổi lá sân trường
Thấp thoáng nhà người hiu hắt sương
Cuối thềm chim hát tương tư khúc
Đoạn cuối người đi tôi vấn vương

 
Tôi giữ lại đây hình bóng người
Để còn có được chút đời vui
Lá thư tình viết chưa lần gởi
Xé nát từ đây  khỏi ngậm ngùi

 
Thuyên Huy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments: