Wednesday, November 30, 2016

Nhớ Nhà - Bà Huyện Thanh Quan & Bài Họa Của Hồ Nguyễn - Nguyễn Cang


NHỚ NHÀ


Vàng tỏa non tây, bóng ác tà,
Ðầm đầm ngọn cỏ, tuyết phun hoa.
Ngàn mai lác đác, chim về tổ,
Dặm liễu bâng khuâng, khách nhớ nhà.
Còi mục thét trăng miền khoáng dã,
Chài ngư tung gió bãi bình sa.
Lòng quê một bước càng ngao ngán,
Mấy kẻ tình chung có thấu là.

 Họa 1

 
CHẠNH BÓNG QUÊ NHÀ

 

Non tây vàng tỏa bóng chiều tà,
Ngọn cỏ trong đầm phun tuyết hoa.
Lác đác cánh chim qui trở tổ,
Bâng khuâng dặm liễu nhquê nhà.
Mục đồng réo gọi đồng quê chạnh,
Thợ cá giăng thuyền tung gió sa.
Ngóng ngó về quê đau ngán ngẫm,
Tình chung ai thấu hiểu chăng là!

 
HỒ NGUYỄN (25-11-16)  

 Họa 2

 
CHIỀU HÔM NHỚ NHÀ

 
Ráng vàng núi ngả bóng chiều tà
Lất phất cỏ xanh tuyết phủ hoa
Nắng tắt hoàng hôn, chim lẻ bạn
Đêm tàn thao thức, khách xa nhà
Mục đồng thổi sáo, đầu thôn dã
Ngư phủ buông chài, cuối bãi sa
Một bước ra đi ôm nỗi nhớ
Tình quê ai có thấu chăng là!

 
Nguyễn Cang

 

 

No comments: