Saturday, September 14, 2019

Chia Buồn - Nguyễn Huy Khôi, Ngô Đình Phùng, Nguyễn Cang & Trần Lâm Phát


CHIA BUỒN
 
 
 
 

Xin có lời chia buồn cùng tỷ Hương Lệ Oanh, chân thành  phân ưu nỗi thương đau cùng gia đình và tang quyến! Xin có khẩu thơ vụng về, thay nén tâm nhang kính viếng hương hồn người đã khuất, gửi chi đọc cho vơi sầu muộn!
Thơ họa chia buồn:

LÁ VÀNG KHÓC LÁ XANH

Vừa mới thuở nào sức trẻ trai
Thoắt đà sương khói lạnh đêm ngày!
Lòng đau the thắt sầu xa mặt
Lệ ứa sụt sùi xót dứt tay!
Lá úa níu cành vương trái đắng
Lá xanh về cội thấu trầu  cay!
Em về khuất núi,...còn đâu nữa
Tình chị thâm ân  khó giãi bày?!

13-9-2019

Nguyễn Huy Khôi

KHÓC EM

 
Trở về quê cũ khóc em trai
Mới đó ra đi chẳng hẹn ngày
Cơn bạo bệnh em đành vĩnh biệt
Thuốc thang đầy đủ vẫn xuôi tay
Từ nay âm cảnh ôi xa cách
Dương thế bây giờ chịu đắng cay
Cầu nguyện hương hồn em giải thoát
Tiêu diêu cực lạc chốn an bày.

HƯƠNG LỆ OANH(11/9/2019)

Lời chia buồn của các thi hữu và bạn bè:

1. Xin chia buồn cùng Oanh muội và gia dinh cung cầu nguyện vong linh cậu em sớm về miền cực lạc.

Huynh,
Ngô Đình Phùng

2. Thương tiếc! Thành thật chia buồn cùng thi hữu Hương Lệ Oanh và gia đình. Cầu nguyện cho vong linh cậu em sớm về miền cực lạc.

Nguyễn Cang

3. Chia buồn cùng Oanh,


姊弟 符生餘
骨肉 千秋

Tỉ đệ đồng thượng hưởng kiếp phù sinh dư ngũ thập
Hốt kim triêu bầu bạn thâm tình cốt nhục thiên thu.

Thi hữu,
Trần Lâm Phát

(Ngân Triều dịch: Em trai đã hưởng kiếp phù sinh đời năm mươi tuổi lẻ,
Bỗng sớm chiều bè bạn, tình thâm cốt nhuc (nhớ) ngàn năm.)


 

 

No comments: