Monday, September 30, 2019

Nếu Không - vkp Phượng tím


NẾU KHÔNG
  Nếu không... mãi miết tìm Trăng
Thì Chim Bói Cá chẳng băng chiến hào
Để cho cọc nhọn đâm vào
Tim gan rướm máu, lệ trào Nguyệt Cung(cung Hằng)!

 
*Nếu không... ôm mộng vẫy vùng
Mong đem chí lớn tận cùng biển khơi
Thì đâu có cảnh lệ rơi
Tràn đầy sông suối khắp trời Đại dương...

 
*Nếu không... trọn nghĩa cương thường
Người đi trước, lên thiên đường an vui
Kẻ đi sau giữ  ngọt bùi
Đắng cay gởi đến cho Người nhận thay...

 
*Nếu không...được siết chặt tay
Người ơi, xin chớ buông tay vội vàng
Chút tình tri kỷ lỡ làng
Sắt cầm lỗi nhịp, lại hoàn tri âm!

 
*Lắng lòng... lệ nhỏ âm thầm!!!

 
Saigon tháng 9/2019
vkp phượng tím

No comments: