Wednesday, September 18, 2019

Em Về Bên Ấy Trời Mưa - Thuyên Huy


Em Về Bên Ấy Trời Mưa

 
 
 
Em về bên ấy trời mưa
Bỏ thương nhớ lại gối mùa tương tư
Phố xưa xếp lá thu hờ
Lối quen chợt lạ ngõ ngơ ngẫng sầu
Ngậm ngùi cây cỏ biết đau
Chiều thay màu nắng chiều xanh xao buồn
Gầy vai ngã bóng bên đường
Đong đưa  vạt áo chút hương tình thừa
Em về bên ấy trời mưa
Bỏ mùa thu lại cho vừa lòng nhau

 
Thuyên Huy
Mưa bên kia sông Maribyrnong 2019

No comments: