Wednesday, September 25, 2019

Thương Về Tây Ninh (Họa Tiếp Kỳ Trước) - vkp Phượng ngày xưa


THƯƠNG VỀ TÂY NINH

 
Lòng Hồ Tây Ninh

 
 
 
 


Thuyền Ai trống, xin cho quá giang?
Dến Hồ Dầu Tiếng tìm Trăng Vàng
Chuyện ngày xưa, Tây Ninh huyền thoại
Chỉ vì Ai Lỡ Bước Sang Ngang!
Vương vấn làm chi tình hư ảo?
Nợ không thành, duyên chẳng buộc ràng
Chim Bói Cá dưới hồ lạnh lẽo
Hằng Nga đổ lệ... khóc Thu sang...

 
Saigon tháng 9/2019
vkp phượng ngày xưa

 

Chùa Hang & Suối Vàng

 
Níu cánh Đại bàng, xin quá giang
Lên núi Bà Đen ghé Suối Vàng
Nhớ năm ấy Chùa Hang rộn rịp
Bởi Ni Cô tóc chấm vai ngang(*)
Ngày xưa  cô chọn đường tu niệm?
Quên đi trần thế lắm buộc ràng
Ngày nay chắc hẳn cô đắc đạo?
Hoặc là đang sống chốn vinh sang?

 
(*) Vào khoảng thập niên 60, ở Chùa Hang núi Bà có một ni cô tóc còn chấm ngang vai...

 
Saigon tháng 9/2019
vkp phượng ngày xưa
 


Chín con sông lớn Cửu Long Giang
Nhánh Vàm Cỏ Đông: ruộng lúa vàng
Phù sa bồi đấp  nuôi chí lớn
Bến Cầu lỡ vận, bước rẽ ngang
Về Tây Ninh ghé Chùa Gò Kén
Tượng Quan Âm hiền đức rỡ ràng
Thành tâm cúng bái, lòng chiêm ngưỡng
Phước Lộc Thọ nhiều, sống vinh sang

 
Saigon tháng 9/2019
vkp phượng ngày xưa

No comments: