Wednesday, September 4, 2019

Gặp Lại (Vườn Thơ Xướng Họa) - Kim Trân, Minh Tâm, Nguyễn Cang & Nguyên Triêu Dương


VƯỜN THƠ XƯỚNG HỌA

Chủ đề: Gặp lại

Bài xướng:

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRĂNG RU ĐIỆU NHỚ

 
Bàn tay mềm mại nắm tay em.
Siết chặt yêu thương lẫn nỗi niềm
Một cánh hoa thơm bừng đón nắng
Vài nhành lan tím rực về đêm
"Dáng Hương Việt Quốc" còn nguyên vị
Toà Thánh Đài Thiên -dạ sáng thềm
Tao ngộ thi nhân- men đã thấm
Trăng ru điệu nhớ khúc tình em.

 
Kim Trân

 
Họa 1:

ĐÊM TRĂNG

Dưới ánh trăng vàng cảnh lặng êm,
Hồn thơ lay động biết bao niềm…
Nồng nàn, dạ lý mơn man gió,
Rạng rỡ, quỳnh hoa trang điểm đêm.
Thầm tiếc mây mờ che khuất núi,
Chạnh thương lá úa rụng loang thềm.
Ngâm nga thả tứ trau dăm vận,
Thấp thoáng gương hồ ngỡ bóng em.


Minh Tâm

 
Họa 2:

SAU ÁNH HOÀNG HÔN
 
Cảnh vật mơ màng bởi thiếu em
Bao nhiêu lá rụng bấy nhiêu niềm
Sao mờ, trăng lạnh thưa làn gió
Gác vắng, canh chầy rậm bóng đêm
Lay trước ngõ,   tigon trở giấc
Các đằng lả ngọn,   chạm bên thềm
Chiều chiều sau mỗi hoàng hôn ấy
Cảnh vật mơ màng bởi thiếu  em.

 
Nguyên Triêu Dương

Họa 3: 

 
MÙA VU LAN

Vu Lan thương mẹ nhớ đàn em
Mẹ vội ra đi thống thiết niềm
Một ánh hoa rơi đời cách biệt
Hai hàng lệ đổ lạnh sương đêm
Công cha nghĩa mẹ đè vai nặng
Dưỡng dục cù lao vọng trước thềm
Vu Lan lễ hội con dâng mẹ
Hoa trắng cài lên ngực áo em.

 
Nguyễn Cang

Cảm tác:

(Phụ bản bài thơ cảm tác, thể loại Điệp tự thi cách)

MỘT ĐÓA PHÙ DUNG
 
Phù dung tên gọi phù dung hoa
Trắng nuột trinh nguyên trắng nuột nà
Thơm ngát hương nồng thơm ngát dạ
Ngất ngây hoa thắm ngất ngây xòa
Yêu hoa rực nở yêu hoa thắm
Thương xót hoa tàn thương xót xa
Trần thế gian nan trần thế tạm
Tiếc xuân trong mộng, tiếc xuân hoa?!

 
Nguyễn Cang(2/9/2019)

No comments: