Wednesday, September 4, 2019

Thương Về Tây Ninh (Họa Thơ Nguyễn Cang) - vkp Phượng ngày xưa


HỌA THƠ NGUYỄN CANG

 

THƯƠNG VỀ MIỀN TÂY

 
Trời chiều mưa đổ nhớ Tiền Giang
Sông nước miền Tây lúa trỗ vàng
Bìm bịp kêu chiều con nước lớn
Chàng bè vỗ cánh bến đò ngang
Nhà ai  bếp khói mây lơ lửng
Buổi tối mâm cơm trẻ rộn ràng
Lắt lẻo cầu tre qua mấy nhịp
Có cô thôn nữ đợi đò sang.


 
Nguyễn Cang

 
THƯƠNG VỀ TÂY NINH
 
Mưa Saigon nhớ Mưa Cẩm Giang
Tràn ngập ý thơ phổ nhạc vàng
Đêm nay nhớ nửa trăm năm trước
Con đò Bến Kéo vội sang ngang!
Tưởng mất nhau sau lần đưa tiển
Nào ngờ gặp lại thấy rộn ràng!
Ai còn nhớ Tây Ninh nghèo khó?
Quê hương mình giờ cũng vinh sang!

 
vkp phượng ngày xưa

 
LỜI TRÂN TÌNH:
Tui học đòi họa thơ nhưng chỉ dám họa bài trên các blog thân hữu... Chắc chắn có nhiều sơ sót..., mong quý ACE chỉ giáo giùm. Rất cám ơn. vkp

No comments: