Tuesday, February 8, 2022

Chờ Nắng Đi Xa Mà Nhớ - Thuyên Huy

 Chờ Nắng Đi Xa Mà Nhớ

 Thôi về chờ nắng đi xa

Nhìn quanh mà nhớ dáng tà áo quen

Phố chiều sớm vội lên đèn

Mù sương cuối ngõ buồn tênh lối mòn

Dấu xưa xe ngựa vẫn còn

Đong hương dạ thảo cho tròn tương tư

Tiếc gì một chút thương hờ

Gát tay chưa trọn bài thơ tạ người

Mưa hiu hắt giọt lệ đời

Nắng đong đưa vạt sầu rơi cuối đường

Ngập ngừng bước vấn bước vương

Ngậm ngùi theo tiếng mưa buồn muộn rơi

 

Thuyên Huy

Đầu Hạ nhớ nhà 2021

No comments: